نمایش دادن همه 8 نتیجه

آی سی ولتاژ رفرنس دقت بالا ADR4525ARZ

2,025,000 

آی سی ولتاژ رفرنس دقت بالا ADR4525ARZ با دقت 0.02 % و ضریب دمایی 4ppm/c و خروجی 2.5 ولت و نویز بسیار پایین

آی سی ولتاژ رفرنس MCP1541-I

199,800 

آی سی ولتاژ رفرنس MCP1541-I با دقت %1، ضریب دمایی 50ppm/°c و خروجی 4.096 ولت

آی سی ولتاژ رفرنس دقت بالا MAX6071

540,000 

آی سی ولتاژ رفرنس دقت بالا MAX6071 با دقت 0.04 % و ضریب دمایی 6ppm/c و خروجی 3.3 ولت

آی سی ولتاژ رفرنس بسیار دقیق +MAX6126AASA21

1,620,000 

آی سی ولتاژ رفرنس بسیار دقیق +MAX6126AASA21 با دقت 0.02 % و ضریب دمایی 5ppm/c و خروجی 2.048 ولت و نویز بسیار پایین

آی سی ولتاژ رفرنس TL431

27,000 

آی سی ولتاژ رفرنس TL431 با دقت %1، ضریب دمایی 50ppm/°c و خروجی قابل تنظیم بین 2.5 تا 36 ولت

آی سی ولتاژ رفرنس AD1584

540,000 

آی سی ولتاژ رفرنس AD1584 با دقت %0.1 ضریب دمایی 50ppm/°c و خروجی 4.096 ولت

آی سی ولتاژ رفرنس MAX6106EUR-T

648,000 

آی سی ولتاژ رفرنس MAX6106EUR-T با دقت %0.4، ضریب دمایی 75ppm/°c و خروجی 2.048 ولت

آی سی ولتاژ رفرنس LM4040CYM3-2.5

81,000 

آی سی ولتاژ رفرنس LM4040CYM3-2.5 با دقت %0.5 و ضریب دمایی 100PPM/C