میکروکنترلر ST

نمایش دادن همه 10 نتیجه

میکروکنترلر STM32F207VGT6

2,730,000ریال

میکروکنترلر STM32F030F4P6

208,000ریال

میکروکنترلر STM32F103C8T6

1,554,800ریال

میکروکنترلر STM32F207VCT6

3,474,900ریال

میکروکنترلر STM32F303CCT6

3,614,000ریال

میکروکنترلر STM32F303VCT6

2,450,500ریال

میکروکنترلر STM32F407VGT6

4,388,800ریال

میکروکنترلرSTM32H750VBT6

2,080,000ریال

میکروکنترلر STM32F401RET6

2,106,000ریال