نمایش 13–24 از 42 نتیجه


کانکتور SMA

قیمت اصلی 406,000 ﷼ بودقیمت فعلی 174,000 ﷼ است

کانکتور 2 پین مادگی پین گرد سیم‌ دار

31,320 
کانکتور 2 پین مادگی پین گرد سیم‌دار 20 سانتی‌متر

کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی KF2510-3Y

3,480 
کانکتور مخابراتی 3 پین مادگی KF2510-3Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 5 پین مادگی KF2510-5Y

8,700 
کانکتور مخابراتی 5 پین مادگی KF2510-5Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 10 پین نری صاف KF2510-10A

14,073 
کانکتور مخابراتی 10 پین نری صاف KF2510-10A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 11 پین مادگی KF2510-11Y

9,280 
کانکتور مخابراتی 11 پین مادگی KF2510-11Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی XH مادگی 5 پین سیم‌ دار

58,000 
  • نوع کانکتور: مخابراتی XH
  • اتصال: مادگی
  • تعداد پین: 5
  • سیم: دارد
  • طول: 20 سانتی‌متر

کانکتور مخابراتی 10 پین مادگی KF2510-10Y

20,068 
کانکتور مخابراتی 10 پین مادگی KF2510-10Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 6 پین نری صاف KF2510-6A

5,800 
کانکتور مخابراتی 6 پین نری صاف KF2510-6A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 6 پین مادگی KF2510-6Y

6,960 
کانکتور مخابراتی 6 پین مادگی KF2510-6Y با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 5 پین نری رایت KF2510-5W

5,220 
کانکتور مخابراتی 5 پین نری رایت KF2510-5W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 12 پین نری صاف KF2510-12A

17,400 

کانکتور مخابراتی 12 پین نری صاف KF2510-12A با فاصله 2.54 میلی متر