نمایش 37–42 از 42 نتیجه


کانکتور مخابراتی 6 پین نری رایت KF2510-6W

2,900 
کانکتور مخابراتی 6 پین نری رایت KF2510-6W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 9 پین نری رایت KF2510-9W

17,980 
کانکتور مخابراتی 9 پین نری رایت KF2510-9W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 10 پین نری رایت KF2510-10W

20,300 
کانکتور مخابراتی 10 پین نری رایت KF2510-10W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 11 پین نری رایت KF2510-11W

23,200 
کانکتور مخابراتی 11 پین نری رایت KF2510-11W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 12 پین نری رایت KF2510-12W

23,780 
کانکتور مخابراتی 12 پین نری رایت KF2510-12W با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 9 پین مادگی KF2510-9Y

8,700 
کانکتور مخابراتی 9 پین مادگی KF2510-9Y با فاصله 2.54 میلی متر