نمایش 25–36 از 36 نتیجه


ماژول سنسور گاز متان CH4

1,578,760 
ماژول حسگر گاز متان CH4 با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 1ppm تا 10000ppm با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز آمونیاک NH3

2,416,860 
ماژول حسگر گاز آمونیاک NH3 با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 1ppm تا 300ppm با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز هیدروژن سولفید H2S

2,416,860 
ماژول سنسور گاز هیدروژن سولفید H2S با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 0.5ppm تا 50ppm با خروجی آنالوگ

ماژول تشخیص دود

1,578,760 
ماژول تشخیص دود با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 10ppm تا 1000ppm با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز کربن مونوکسید CO

1,578,760 
ماژول حسگر گاز کربن مونواکسید CO با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 5ppm تا 5000ppm با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز اتانول EtOH

1,578,760 
ماژول حسگر گاز اتانول EtOH با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 1ppm تا 500ppm با خروجی آنالوگ

سنسور اکسیژن ME2-O2

39,311,240 
 • گاز قابل تشخیص: اکسیژن
 • بازه اندازه‌گیری: 0 تا %25
 • ماکزیمم غلظت قابل تشخیص: %30
 • حساسیت: 0.08 تا 0.25 میلی‌آمپر (در هوا)
 • زمان پاسخ: ≤15 ثانیه
 • عمر تخمینی: 2 سال

سنسور گاز مونوکسید کربن GM-702B

3,544,380 
 • گازهای تشخیصی: CO / هیدروژن
 • محدوده تشخیص گاز کربن مونوکسید: 5 تا 5000ppm
 • محدوده تشخیص گاز هیدروژن: 10 تا 500ppm
 • حساسیت: 0.3

سنسور گاز دی اکسید کربن SCD40-D-R1

38,666,860 
 • کاز تشخیصی: CO2
 • ولتاژ تغذیه: 3.3 تا 5 ولت
 • پروتکل ارتباطی: I2C
 • دمای کاری: 10- تا 60 درجه سانتی‌گراد
 • نوع نصب: SMD/SMT
 • پکیج: LGA-20

سنسور کیفیت هوا ZMOD4410AI1R

4,833,140 
 • نوع سنسور: TVOC
 • پروتکل ارتباطی: I2C
 • ولتاژ کاری:  1.7 تا 3.6 ولت
 • نرخ جریان: 7 میلی‌آمپر
 • دمای کاری: 40- تا 65 درجه سانتی گراد
 • پکیج: LGA-12
 • نوع نصب: SMD/SMT

سنسور گاز قابل اشتعال، پروپان، متان، بوتان TGS813

4,833,140 

سنسور گاز قابل اشتعال, پروپان, متان, بوتان TGS813 با خروجی آنالوگ

سنسور گاز کربن دی اکسید TGS4161

10,311,240 

سنسور گاز کربن دی اکسید TGS4161 با خروجی آنالوگ