نمایش 13–24 از 36 نتیجه


ماژول سنسور گاز هیدروژن MQ-8

696,000 

ماژول سنسور گاز هیدروژن MQ-8 با حساسیت کم به گازهای LPG، الکل، بوی غذا با خروجی آنالوگ

سنسور گاز شهری MQ-4

841,000 

سنسور گاز شهری MQ-4 با حساسیت کم به گازهای الکل, دود سیگار, بوی غذا ,خروجی آنالوگ

سنسور گاز الکل MQ-3

1,000,790 

سنسور گاز الکل MQ-3 با حساسیت کم به بنزین و خروجی آنالوگ

سنسور گاز LPG، پروپان، بوتان MQ-6

580,000 

سنسور گاز LPG، پروپان، بوتان MQ-6 با حساسیت کم به گازهای قابل احتراق, طبیعی, دود سیگار, الکل, خروجی آنالوگ

سنسور گاز طبیعی، LPG، شهری MQ-5

841,000 

سنسور گاز طبیعی، LPG، شهری MQ-5 با حساسیت کم به گازهای alcohol, smoke, خروجی آنالوگ

سنسور تشخیص گاز Shinwoo

58,000 

سنسور تشخیص گاز Shinwoo برای تشخیص گاز LPG، LNG و گاز ناشی از سوختن، گاز شهری، بوتان، پروپان و گاز طبیعی

ماژول سنسور گاز DFRobot MiCS-5524

3,190,000 
ماژول سنسور گاز های DFRobot MiCS-5524 CO, CH4, 2H5OH, C3H8, C4H10, H2, H2S, NH3 با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز DFRobot MiCS-2714

3,190,000 
ماژول سنسور گاز DFRobot MiCS-2714 ماژول سنسور گاز DFRobot MiCS-2714 این یک سنسور غلظت گاز هیدروژن و اکسید نیتروژن است

ماژول سنسور گاز های آلی فرار VOC

1,578,760 
ماژول سنسور گازهای آلی فرار VOC با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 1ppm تا 500ppm با خروجی آنالوگ

ماژول تشخیص بو

1,578,760 
ماژول تشخیص بو با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 0.5ppm تا 50ppm با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز هیدروژن H2

4,478,760 
ماژول حسگر گاز هیدروژن H2 با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 0.1ppm تا 1000ppm با خروجی آنالوگ

ماژول سنسور گاز نیتروژن دی اکسید NO2

2,416,860 
ماژول سنسور گاز نیتروژن دی اکسید NO2 با تکنولوژی MEMS و قابلیت اندازه گیری غلظت گاز از 0.1ppm تا 10ppm با خروجی آنالوگ