سنسور گاز اشتعال پذیر و دود MQ-2

PartNumberMQ-2
(دیدگاه 1 کاربر)

286,000ریال

سنسور گاز هیدروژن, پروپان, LPG, دود MQ-2 با حساسیت کم به گازهای Methane, Smoke, alcohol, butane و خروجی آنالوگ

MQ-2
سنسور گاز اشتعال پذیر و دود MQ-2

286,000ریال