ترانزیستور NPN

نمایش 1–12 از 190 نتیجه


ترانزیستور 2N3904 40V 200mA نوع NPN

3,705 

ترانزیستور 2N3904 40V 200mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 40 V و IC= 200 mA و Ft= 300 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SC2229 5V 50mA

31,920 
ترانزیستور 2SC2229 5V 50mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 5V و IC= 50mA و FT= 120 MHz و PC= 800mW با پکیج TO-92MOD

ترانزیستور BC550C 45V 100mA نوع NPN

11,400 

ترانزیستور BC550C 45V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 100 mA و Ft= 250 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SC1841 120V 50mA

63,270 
ترانزیستور 2SC1841 120V 50mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 120V و IC= 50mA و FT=110MHz و PD= 500mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC337 45V 800mA نوع NPN

5,700 

ترانزیستور BC337 45V 800mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 800 mA و Ft= 210 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC547 45V 100mA نوع NPN

4,560 

ترانزیستور BC547 45V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 100 mA و Ft= 150 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC328 25V 800mA نوع PNP

8,550 

ترانزیستور BC328 25V 800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 25 V و IC= 800 mA و Ft= 200 MHz و PD= 625 mW با پکیج TO-92 مناسب برای تقویت AF

اوجینال توشیبا

ترانزیستور BF258 250V 100mA

114,000 
ترانزیستور BF258 250V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 250V و IC= 100mA و FT=90 MHz و Pc=5W با پکیج TO-39

ترانزیستور قدرت 2SC1253 25V 300mA

158,460 
ترانزیستور قدرت 2SC1253 25V 300mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 25V و IC= 300mA و FT= 2.0 GHz و PD= 5.3W با پکیج TO-39

ترانزیستور BC548B 30V 100mA نوع NPN

11,400 

ترانزیستور BC548B 30V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 100 mA و Ft= 300 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BF240 40V 25mA

114,000 
ترانزیستور BF240 40V 25mA نوع NPN دارای مقادیر VCE=40 V و IC= 25mA و FT= 150 MHz و PT= 300mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SC1001 30V 50mA

158,460 
ترانزیستور 2SC1001 30V 50mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 30V و IC=50mA و FT= 250 MHz و PD= 150mW با پکیج TO-39