نمایش 37–48 از 190 نتیجه


ترانزیستور 2SC2465 160V 15A

58,000 
ترانزیستور 2SC2465 160V 15A نوع NPN دارای مقادیر VCE=160 V و IC= 15A و FT= 80MHz و PC= 150 با پکیج TO-3

ترانزیستور قدرت MJE182 80V 3A

32,480 

ترانزیستور قدرت MJE182 80V 3A نوع NPN دارای مقادیر VCEO= 80 V و IC= 3 A و FT= 50 MHz و Pc= 12.5 W با پکیج TO-225AA

ترانزیستور BC546B نوع NPN

145,000 
ترانزیستور BC546B نوع NPN با ماکزیمم جریان IC=100 mA و ماکزیمم ولتاژهای VCBO= 80 V و VCES=80V و VCEO= 65 V

ترانزیستور قدرت 400 ولت 4 آمپر MJE-13005 نوع NPN

174,000 
ترانزیستور قدرت 400 ولت 4 آمپر MJE-13005 نوع NPN با ماکزیمم جریان IC=4 A و ماکزیمم ولتاژهای VCEO=400V و VCB=700V و VEBO=9V با پکیج TO-220

ترانزیستور 2SC2688 300V 200mA

116,000 
ترانزیستور 2SC2688 300V 200mA نوع NPN دارای مقادیر VCE=300 V و IC= 200mA و FT=80 MHz و PD= 10W با پکیج TO-126

ترانزیستور 2N2218 30V 800mA نوع NPN

580,000 

ترانزیستور 2N2218 30V 800mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 800 mA و Ft= 250 MHz و PT= 800 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور BC368 20V 1A نوع NPN

11,600 

ترانزیستور BC368 20V 1A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 20 V و IC= 1 A و Ft= 65 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور قدرت 140 ولت 3 آمپر TIP31E نوع NPN

116,000 
ترانزیستور قدرت 140 ولت 3 آمپر TIP31E نوع NPN با ماکزیمم جریان IC=3 A و ماکزیمم ولتاژهای VCEO=140 V و VCB=180 V و VEBO=5 V با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت 400 ولت 80 آمپر BUT32 نوع NPN

966,860 
ترانزیستور قدرت 400 ولت 80 آمپر BUT32 نوع NPN با ماکزیمم جریان IC(Peak)=120 A و ماکزیمم ولتاژهای VCEO=300 V و VCEV=400 V و VEBO=7 V با پکیج ISOTOP

ترانزیستور 2SC3112 50V 150mA

116,000 
ترانزیستور 2SC3112 50V 150mA نوع NPN دارای مقادیر VCE=50V و IC=150mA و FT=250 MHz و PD= 400mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SC2885 200V 2A

174,000 
ترانزیستور 2SC2885 200V 2A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 200V و IC= 2A و FT= 1µs و PD= 600mW با پکیج TO-128