ترانزیستور NPN > برگه 14

نمایش 157–168 از 190 نتیجه


ترانزیستور 2SA499 20V 100mA نوع NPN

58,000 

ترانزیستور 2SA499 20V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 20 V و IC= 100 mA و FT= 100 MHz و Pc= 250 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2SA500 20V 100mA نوع NPN

58,000 

ترانزیستور 2SA500 20V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 20 V و IC= 100 mA و FT= 100 MHz و Pc= 250 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور قدرت BDX85C 100V 15A

1,160,000 
ترانزیستور قدرت BDX85C 100V 15A نوع NPN دارای مقادیر VCE=100 V و IC=15A و Ft= 4MHz و PT=100W با پکیج TO-3

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX33C 100V 10A

244,760 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX33C 100V 10A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 10 A و PT=70W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت BDT31 40V 3A

116,000 
ترانزیستور قدرت BDT31 40V 3A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 40V و IC= 3A و Ft= 3 MHz و PC=40W با پکیج TO-220C

ترانزیستور قدرت BD955 120V 5A

257,520 
ترانزیستور قدرت BD955 120V 5A نوع NPN دارای مقادیر VCE=120V و IC= 5A و Ft= 3 MHz و PC=40W با پکیج TO-220C

ترانزیستور قدرت BD719 60V 4A

64,380 
ترانزیستور قدرت BD719 60V 4A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 4 A و Ft= 3 MHz و PC= 30W با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت BD439 60V 4A

128,760 
ترانزیستور قدرت BD439 60V 4A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 4A و Fr= 3MHz و PT= 36 W با پکیج TO-136

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD333 80V 6A

64,380 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD333 80V 6A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 80V و IC= 6A و Fh= 50KHz و PT= 60 W با پکیج SOT-82

ترانزیستور قدرت BD253A 500V 4A

1,160,000 
ترانزیستور قدرت BD253A 500V 4A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 500V و IC= 4A و Ft= 25MHz و PD= 50 W با پکیج TO-3

ترانزیستور قدرت BD232 300V 0.5A

116,000 
ترانزیستور قدرت BD232 300V 0.5A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 300V و IC= 0.5A و PC= 20W با پکیج TO-126

ترانزیستور BCY78 -32V -100mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور BCY78 -32V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -32 V و IC= -100 mA و Ft= 100 MHz و PT= 340 mW با پکیج TO-18