PNP TRANSISTOR > برگه 2

نمایش 13–24 از 181 نتیجه


ترانزیستور قدرت BD355 -60V -2A

64,380 
ترانزیستور قدرت BD355 -60V -2A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC=-2A و Ft= 30 MHz و PC=25 W با پکیج TO-66

ترانزیستور 2SA953 -60V -300mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA953 -60V -300mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC= -300 mA و FT= 100 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA916 -160V -50mA نوع PNP

5,800 

ترانزیستور 2SA916 -160V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -160 V و IC= -50 mA و FT= 80 MHz و Pc= 1 W

ترانزیستور 2SA950 -30V -800mA نوع PNP

قیمت اصلی 290,000 ﷼ بودقیمت فعلی 58,000 ﷼ است

ترانزیستور 2SA950 -30V -800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -30 V و IC= -800 mA و FT= 120 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1538 -120V -200mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور 2SA1538 -120V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -200 mA و FT= 400 MHz و Pc= 1.3 W با پکیج TO-126ML

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD336 -100V -6A

290,000 

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BD336 -100V -6A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -100 V و IC=-6A و hf= 1 MHz و Pt=60W با پکیج SOT-82

ترانزیستور قدرت 2SA1494 200V 17A نوع PNP

644,380 

ترانزیستور قدرت 2SA1494 200V 17A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 200 V و IC= 17 A و FT= 10 MHz و Pc= 200 W با پکیج TO-247 برند SANKEN

ترانزیستور MMBT2907A نوع PNP

12,760 
ترانزیستور MMBT2907A نوع PNP با ماکزیمم جریان IC=-600mA و ماکزیمم ولتاژهای 60-=VCEO و VCBO=-60 و VEBO=-6

ترانزیستور 2SA550 25V 0.1A نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA550 25V 0.1A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 25 V و IC= 0.1 A و FT= 75 MHz و Pc= 300 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2SA504 -30V -600mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور 2SA504 -30V -600mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -30 V و IC= -600 mA و FT= 130 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-39 از کمپانی TOSHIBA

ترانزیستور قدرت 2SA1940 -120V -8A نوع PNP

870,000 

ترانزیستور قدرت 2SA1940 -120V -8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -8 A و FT= 30 MHz و Pc= 60 W با پکیج TO-3P از کمپانی TOSHIBA

ترانزیستور 2SA1207 -160V -70mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA1207 -160V -70mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -160 V و IC= -70 mA و FT= 150 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-92