PNP TRANSISTOR

نمایش 1–12 از 181 نتیجه


ترانزیستور 2SA949 -150V -50mA نوع PNP

11,400 

ترانزیستور 2SA949 -150V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -150 V و IC= -50 mA و FT= 120 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-92MOD

ترانزیستور 2N4125 30V 200mA نوع PNP

171,000 

ترانزیستور 2N4125 30V 200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 200 mA و Ft= 200 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA497 -80V -800mA نوع PNP

63,270 

ترانزیستور 2SA497 -80V -800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -50 V و IC= -800 mA و FT= 70 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور BF979 -20V -50mA

63,270 

ترانزیستور BF979 -20V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE=-20 V و IC= -50mA و FT= 200 MHz و PT= 300mW با پکیج TO-50

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP

17,100 

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -40 V و IC= -200 mA و Ft= 250 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA484 -110V -1.5A نوع PNP

31,920 

ترانزیستور 2SA484 -110V -1.5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -110 V و IC= -1.5 A و FT= 20 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور قدرت MJ15004 140V 20A نوع PNP

570,000 

ترانزیستور قدرت MJ15004 140V 20A نوع PNP دارای مقادیر VCEO= 140 V و IC= 20 A و Pc= 250 W با پکیج TO-3

ترانزیستور 2SA992 -120V -50mA نوع PNP

57,000 

ترانزیستور 2SA992 -120V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -50 mA و FT= 100 MHz و Pc= 500 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA617 150V 50mA نوع PNP

28,500 

ترانزیستور 2SA617 150V 50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 150 V و IC= 50 mA و FT= 60 MHz و Pc= 200 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور قدرت BD950 -60V -5A

188,100 
ترانزیستور قدرت BD950 -60V -5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC= -5 A و Ft= 3 MHz و PC=40W با پکیج TO-220C

ترانزیستور 2SA565 -50V -0.5A نوع PNP

31,920 

ترانزیستور 2SA565 -50V -0.5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -50 V و IC= -0.5 A و FT= 60 MHz و Pc= 300 mW با پکیج TO-1

ترانزیستور قدرت BD355 -60V -2A

63,270 
ترانزیستور قدرت BD355 -60V -2A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC=-2A و Ft= 30 MHz و PC=25 W با پکیج TO-66