چرخ هرزگرد

چرخ‌های ربات

رباتیک یک زمینه چند رشته‌ای از مهندسی و علوم است که طراحی، ساخت، عملکرد و استفاده از ربات‌ها را در بر می‌گیرد. ربات یک ماشین قابل برنامه‌ریزی است که می‌تواند وظایف را به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام دهد. این وظایف ممکن است از اعمال ساده و تکراری تا عملیات پیچیده که نیازمند تصمیم‌گیری، درک و تعامل با محیط باشد.