universal board

در حال نمایش 9 نتیجه


برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 7×9 سانتی متر

110,200 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 7x9 سانتی متر  با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 6×8 سانتی متر

96,860 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 6x8 سانتی متر  با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 10×15 سانتی متر

161,240 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 10x15 سانتی متر  با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 9×15 سانتی متر

290,000 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 9x15 سانتی متر با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 13×25 سانتی متر

522,000 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 13x25 سانتی متر  با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار 5×7 سانتی متر استخوانی

168,200 

برد سوراخ دار 5x7 سانتی متر استخوانی  با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 5×7 سانتی متر

342,200 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 5x7 سانتی متر با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 10×10 سانتی متر

284,200 

برد سوراخ دار یک رو فایبرگلاس 10x10 سانتی متر با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر

برد سوراخ دار 7×9 سانتی متر استخوانی

110,200 

برد سوراخ دار 7x9 سانتی متر استخوانی با ضخامت فیبر ۱.۵ میلی متر