NPN TRANSISTOR > برگه 3

نمایش 25–36 از 192 نتیجه


ترانزیستور BCY59 45V 100mA نوع NPN

64,380 

ترانزیستور BCY59 45V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 100 mA و Ft= 150 MHz و PT= 340 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور BC320 45V 150mA نوع PNP

3,480 

ترانزیستور BC320 45V 150mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 150 mA و Ft= 180 MHz و PT= 310 mW با پکیج TO-92A

ترانزیستور قدرت BDY47 350V 15A

96,860 
ترانزیستور قدرت BDY47 350V 15A نوع NPN دارای مقادیر VCE=350 V و IC= 15A و Ft=10 MHz و PC=95W با پکیج TO-3

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX33D 120V 10A

348,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX33D 120V 10A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 120 V و IC= 10A و Ft= 20 MHz و PT= 70 mW با پکیج TO-220

ترانزیستور 2SC2314 45V 1A

161,240 
ترانزیستور 2SC2314 45V 1A نوع NPN دارای مقادیر VCE=45V و IC= 1A و FT= 250MHz و PD= 750mW با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت BD711 100V 12A

174,000 
ترانزیستور قدرت BD711 100V 12A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 12 A و Ft= 300MHz و PT= 75W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت MJ802 90V 30A

1,160,000 

ترانزیستور قدرت MJ802 90V 30A نوع NPN دارای مقادیر VCEO= 90 V و IC= 30 A و FT= 2 MHz و Pc= 200 W با پکیج TO-3

ترانزیستور 2SC2644 12V 120A

116,000 
ترانزیستور2SC2644 12V 120A نوع NPN دارای مقادیر VCE=12V و IC= 120A و FT= 4GHz و PD= 0.5W با پکیج TO-92

ترانزیستور قدرت BDT61B 100V 4A

116,000 
ترانزیستور قدرت BDT61B 100V 4A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100V و IC=4 A و PT= 50W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت BD236 60V 2A

174,000 
ترانزیستور قدرت BD236 60V 2A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 2A و Ft= 3 MHz و PT= 25 W با پکیج SOT-32

ترانزیستور BC556B -65V -100mA نوع PNP

11,600 

ترانزیستور BC556B -65V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -65 V و IC= -100 mA و Ft= 280 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور قدرت BD911 100V 15A

185,600 
ترانزیستور قدرت BD911 100V 15A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 100 V و IC= 15A و Ft= 3 MHz و PT= 90 W با پکیج TO-220