ماسفت قدرت 800 ولت

در حال نمایش 6 نتیجه


ماسفت قدرت 800 ولت 5 آمپر 2SK2604

513,000 

ماسفت قدرت 800 ولت 5 آمپر 2SK2604 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 5 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 800 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 1.9 Ω و PD= 125 W دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 800 ولت 3.1 آمپر BUZ80

285,000 
ماسفت قدرت 800 ولت 3.1 آمپر BUZ80 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=3.1 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=600 V و VGS= ± 20 V و RDS=4 Ω و Ptot=100Wدارای پکیج TO-220-AB

ماسفت قدرت 800 ولت 7 آمپر 2SK2746

570,000 

ماسفت قدرت 800 ولت 7 آمپر 2SK2746 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 7 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 800 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 1.3 Ω و PD= 150 W دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 800 ولت 3± آمپر 2SK2129

570,000 

ماسفت قدرت 800 ولت 3± آمپر 2SK2129 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= ±3 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 800 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 3.2 Ω و PD= 50 W دارای پکیج TO-220E

ماسفت قدرت 800 ولت 1.8 آمپر IRFBE20

تماس بگیرید
ماسفت قدرت 800 ولت 1.8 آمپر IRFBE20 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=1.8 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=800V و VGS= ± 20 و RDS=6.5Ω و PD=54W دارای پکیج TO-220

ماسفت قدرت 800 ولت 3 آمپر 2SK903

285,000 
ماسفت قدرت 800 ولت 3 آمپر 2SK903 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=3 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=800 V و VGS= ± 20 V و RDS=4 Ω  و PD= 40W دارای پکیج TO220