قیمت برد توسعه رسپبری پای

در حال نمایش 4 نتیجه


برد توسعه 40 پین رسپبری پای T-Expansion Board

2,057,985 

برد توسعه رسپبری پای GPIO T-Expansion Board توسعه دهنده پایه های رسپبری 40 پین مناسب برای کار با رسپبری پای1A+ ,1B+ ,2B ,3B ,3B+ ,ZERO ,ZERO W

برد توسعه رسپبری پای DVK512

5,700,000 

برد توسعه رسپبری پایDVK512 مناسب برای کار با رسپبری پای های (+1A+ ,1B+ , 2B ,3B ,3B )

برد توسعه رسپبری پای Compute Module 3

12,666,540 

برد توسعه رسپبری پای Compute Module 3 شامل پردازنده اصلی Raspberry Pi 3 (پردازنده BCM2837 و 1 GB RAM) و  حافظه Flash 4GB eMMC Flash

برد توسعه رسپبری پای Compute Module IO Board V3

88,350,000 

برد توسعه رسپبری پای Compute Module IO Board V3 برای توسعه برد های  Compute Module 3 و Compute Module 1 رزبری پای