سنسور فاصله سنج مادون قرمز GP2D15

در حال نمایش یک نتیجه


سنسور فاصله سنج مادون قرمز GP2D15

4,132,500 

سنسور فاصله سنج مادون قرمز GP2D15 با محدوده اندازه گیری 80 - 10 سانتی متر و خروجی دیجیتال