خرید پتانسیومتر 20کیلو اهم

در حال نمایش 6 نتیجه


پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم خاکستری

57,000 
پتانسیومترخوابیده 20کیلواهم , رنگ خاکستری , تعداد پایه 3

پتانسیومتر ایستاده 20 کیلو اهم

37,620 
پتانسیومتر 20کیلو اهم ایستاده / رنگ نارنجی

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم زرد

39,900 

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم ,رنگ زرد,تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم نارنجی

23,940 
پتانسیومتر خوابیده 20کیلو اهم , رنگ نارنجی ,سه پایه