خرید میکروکنترلر ARM

در حال نمایش 8 نتیجه


میکروکنترلر STM32F207VGT6

3,135,000 

میکروکنترلر STM32F207VGT6 پردازنده 32 بیتی ARM Cortex®-M3 با فرکانس 120MHZ ، حافظه فلش 1 مگا بایت و128+4 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2368FBD100

11,400,000 

میکروکنترلر LPC2368FBD100 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ، حافظه فلش 512 کیلو بایت و 58 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2103FBD

1,710,000 

میکروکنترلر LPC2103FBD پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 70MHZ ، حافظه فلش 32 کیلو بایت و8 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC1752FBD80

3,990,000 

میکروکنترلر LPC1752FBD80 پردازنده 32‌بیتی ARM Cortex-M3 با فرکانس 100MHZ، حافظه فلش 64 کیلو بایت و 16 کیلو‌بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2388FBD144

1,583,460 

میکروکنترلر LPC2388FBD144 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ ، حافظه فلش 512 کیلو بایت و98 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2468FBD208

1,583,460 

میکروکنترلر LPC2468FBD208 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ ، حافظه فلش 512 کیلو بایت و98 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC2361FBD100

2,280,000 

میکروکنترلر LPC2361FBD100 پردازنده 32 بیتی ARM7TDMI-S با فرکانس 72MHZ ، حافظه فلش 64 کیلو بایت و 34 کیلو بایت حافظه SRAM

میکروکنترلر LPC1114FBD48

596,790 

میکروکنترلر LPC1114FBD48 پردازنده 32 بیتی ARM Cortex-M0 با فرکانس 50MHZ ، حافظه فلش 32 کیلو بایت و 8 کیلو بایت حافظه SRAM