بلبرینگ پرینتر سه بعدی

در حال نمایش 12 نتیجه


بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU

798,000 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM8UU با ابعاد 8x15x24 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU

353,400 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM6UU با ابعاد 6x12x19 میلیمتر

بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی

815,100 
بلبرینگ 625ZZ مخصوص پرینتر سه بعدی با ابعاد 5x16x5 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS8UU

2,063,793 

برینگ خطی SCS8UU، مناسب شفت 8 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM12UU

1,022,069 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی  LM12UU با ابعاد 12x21x30 میلیمتر

بلبرینگ خطی SCS10UU

1,767,000 

برینگ خطی SCS10UU، مناسب شفت 10 میلی متر، قابل استفاده در پرینتر سه بعدی

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM20UU

1,134,300 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی  LM20UU با ابعاد 20x32x42 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM5UU

986,100 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM5UU با ابعاد 5x10x15 میلیمتر

بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM16UU

951,900 
بلبرینگ خطی پرینتر سه بعدی LM16UU با ابعاد 16x28x37 میلیمتر