ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

PartNumberCDM324
Note24.125GHz
(دیدگاه 1 کاربر)

3,640,000ریال

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324 با محدوده اندازه گیری 8 متر (قابل تنظیم) و خروجی رله

ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324
ماژول سنسور رادار مایکروویو آشکارساز حرکت CDM324

3,640,000ریال