کانکتور XH-6A نری صاف 6 پین

PartNumberXH-6A

7,592

کانکتور XH-6A نری صاف 6 پین با فاصله 2.54 میلی متر