کانکتور XH-4Y مادگی 4 پین

PartNumberXH-4Y

2,522

کانکتور XH-4Y مادگی 4 پین با فاصله 2.54 میلی متر