هیت سینک رسپبری پای آبی سایز 9x9x12 میلی متر

PartNumberRASPBERRY PI HEAT SINK 9x9x12mm
(دیدگاه 1 کاربر)

78,000ریال

هیت سینک رسپبری پای آبی سایز 9x9x12 میلی متر

هیت سینک رسپبری پای آبی سایز 9x9x12 میلی متر
هیت سینک رسپبری پای آبی سایز 9x9x12 میلی متر

78,000ریال