ترانزیستور BF422 250V 100mA

PartNumberBF422
(دیدگاه 1 کاربر)

ترانزیستور BF422 250V 50mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 250 V و IC= 50mA و FT= 60 MHz و PD= 830mW با پکیج TO-92 از کمپانی MOTOROLA