ترانزیستور 2SC2058 25V 50mA

PartNumber2SC2058

ترانزیستور 2SC2058 25V 50mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 25V و IC= 50mA و FT= 300MHz و Pc= 0.15W با پکیج TO-126