پتانسیومتر دقت بالا

نمایش 1–12 از 31 نتیجه


پتانسیومتر ایستاده 220 کیلو اهم

38,280 
پتانسیومتر ایستاده 220 کیلواهم / رنگ آبی /تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم خاکستری

58,000 
پتانسیومترخوابیده 20کیلواهم , رنگ خاکستری , تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 200 کیلو اهم آبی

19,140 
پتانسیومتر خوابیده 200کیلو اهم,رنگ آبی ,تعداد پایه 3

پتانسیومتر ایستاده 2 کیلو اهم نارنجی

21,460 
پتانسیومتر ایستاده 2کیلو اهم , رنگ نارنجی , تعداد پایه 3

پتانسیومتر ایستاده 20 کیلو اهم

38,280 
پتانسیومتر 20کیلو اهم ایستاده / رنگ نارنجی

پتانسیومتر 50 کیلو اهم

38,280 

پتانسیومتر 50 کیلو اهم ایستاده با رنگ سفید و تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم زرد

40,600 

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم ,رنگ زرد,تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم نارنجی

24,360 
پتانسیومتر خوابیده 20کیلو اهم , رنگ نارنجی ,سه پایه

پتانسیومتر خوابیده 68 کیلو اهم

38,280 
پتانسیومتر خوابیده 68 کیلو اهم / رنگ خاکستری-مشکی / تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 100 اهم

19,140 
پتانسیومتر خوابیده 100 اهم / رنگ نارنجی / تعداد پایه 3