نازل اکسترودر MK8

در حال نمایش 6 نتیجه


نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.4 میلیمتر

893,200 
نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.4 میلیمتر مناسب برای اکسترودر MK8

نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.6 میلیمتر

580,000 
نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.6 میلیمتر مناسب برای اکسترودر MK8

نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.8 میلیمتر

580,000 
نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.8 میلیمتر مناسب برای اکسترودر MK8

نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.3 میلیمتر

899,000 
نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی 0.3 میلیمتر مناسب برای اکسترودر MK8

نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی ۰.5 میلیمتر

580,000 
نازل اکسترودر پرینتر سه بعدی ۰.5 میلیمتر مناسب برای اکسترودر MK8