نمایش 37–48 از 67 نتیجه


ماسفت قدرت 55 ولت 64 آمپر IRFZ48

64,380 
ماسفت قدرت 55 ولت 64 آمپر IRFZ48 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=64A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=55V و VGS= ± 30 و RDS=16mΩ و PD=140W دارای پکیج TO220AB

ماسفت قدرت 500 ولت 18 آمپر 2SK1938

966,860 

ماسفت قدرت 500 ولت 18 آمپر 2SK1938 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 18 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 500 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.35 Ω و PD= 100 W دارای پکیج TO-3PML

ماسفت قدرت 500 ولت 12 آمپر IRF450

1,160,000 

ماسفت قدرت 500 ولت 12 آمپر IRF450 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID=12 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS=500 V و VGS= ±20 V و RDS(on)=0.4 Ω و PD=150W دارای پکیج TO-3

ماسفت قدرت 800 ولت 3.1 آمپر BUZ80

290,000 
ماسفت قدرت 800 ولت 3.1 آمپر BUZ80 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=3.1 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=600 V و VGS= ± 20 V و RDS=4 Ω و Ptot=100Wدارای پکیج TO-220-AB

ماسفت قدرت 900 ولت 6± آمپر 2SK2485

161,240 

ماسفت قدرت 900 ولت 6± آمپر 2SK2485 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= ±6 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 900 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 2.8 Ω و PD= 3 W دارای پکیج MP-88

ماسفت قدرت 100 ولت 38 آمپر IRF150

290,000 

ماسفت قدرت 100 ولت 38 آمپر IRF150 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID=38 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS=100 V و VGS= ±20 V و RDS(on)=65 mΩ و PD=150W دارای پکیج TO-3

ماسفت قدرت 120 ولت 2 آمپر 2N12

تماس بگیرید

ماسفت قدرت 120 ولت 2 آمپر 2N12 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 50 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 120 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 1.75 Ω و PD= 25 W دارای پکیج TO-220C

ماسفت قدرت 200- ولت 11- آمپر IRF9640

580,000 
ماسفت قدرت 200- ولت 11- آمپر IRF9640 نوع P-Channel با ماکزیمم جریان  ID=-11 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=-200V و VGS= ± 20 و RDS=0.50Ω و PD=125W دارای پکیج TO-220AB

ماسفت قدرت 800 ولت 7 آمپر 2SK2746

580,000 

ماسفت قدرت 800 ولت 7 آمپر 2SK2746 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 7 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 800 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 1.3 Ω و PD= 150 W دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 600 ولت 6 آمپر 2SK2602

580,000 

ماسفت قدرت 600 ولت 6 آمپر 2SK2602 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 6 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 600 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.9 Ω و PD= 125 W دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 400 ولت 12 آمپر NRFM12N40

580,000 
ماسفت قدرت 400 ولت 12 آمپر NRFM12N40 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=12 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=400V و VGS= ± 20 و RDS=0.500Ω و PD=150W دارای پکیج TO-204AA

ماسفت قدرت 500 ولت 4.5± آمپر 2SK2354

348,000 

ماسفت قدرت 500 ولت 4.5± آمپر 2SK2354 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= ±4.5 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 500 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 1.5 Ω و PD= 30 W دارای پکیج TO-220