نمایش 25–36 از 67 نتیجه


ماسفت قدرت 500 ولت 36 آمپر IRFPS37N50A

قیمت اصلی 1,160,000 ﷼ بودقیمت فعلی 322,480 ﷼ است
ماسفت قدرت 500 ولت 36 آمپر IRFPS37N50A نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=36A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=500V و VGS= ± 30 و RDS=0.13Ω و PD=446W دارای پکیج SUPER-247

ماسفت قدرت 100 ولت 44 آمپر IRF150N

290,000 

ماسفت قدرت 100 ولت 44 آمپر IRF150N نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 44 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS=100 V و VGS= ±20 V و RDS(on)= 0.03 Ω و PD= 155 W دارای پکیج TO-247

ماسفت قدرت 500 ولت 20± آمپر 2SK2879

322,480 

ماسفت قدرت 500 ولت 20± آمپر 2SK2879 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= ±20 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 500 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.54 Ω و PD= 150 W دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 60 ولت 50 آمپر 2SK2809

290,000 

ماسفت قدرت 60 ولت 50 آمپر 2SK2809 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 50 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 60 V و VGS= ± 20 V و RDS(on)= 0.01 Ω و PD= 50 W دارای پکیج TO-220F15

ماسفت قدرت 600 ولت 8 آمپر K2654

580,000 

ماسفت قدرت 600 ولت 8 آمپر K2654 دارای پکیج TO-220

ماسفت قدرت 900 ولت 3.5± آمپر 2SK2483

580,000 

ماسفت قدرت 900 ولت 3.5± آمپر 2SK2483 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= ±3.5 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 900 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 2.8 Ω و PD= 2 W دارای پکیج TO-220

ماسفت قدرت 450 ولت 10 آمپر 2SK1101

696,000 

ماسفت قدرت 450 ولت 10 آمپر 2SK1101 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 10 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 450 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.5 Ω و PD= 50 W دارای پکیج TO-220F

ماسفت قدرت 100 ولت 75 آمپر BUK7515-100A

161,240 
ماسفت قدرت 100 ولت 75 آمپر BUK7515-100A نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=75A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=100V و VGS= ± 20 و RDS=15mΩ و PD=230W دارای پکیج TO-220-AB

ماسفت قدرت 100 ولت 140 آمپر IRFB4310

1,740,000 
ماسفت قدرت 100 ولت 140 آمپر IRFB4310 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=140 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=100V و VGS= ±20 و RDS=7.0mΩ و PD=330W دارای پکیج TO-220AB

ماسفت قدرت 60 ولت 20 آمپر 2SK1822

290,000 

ماسفت قدرت 60 ولت 20 آمپر 2SK1822 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 20 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 60 V و VGS= ± 20 V و RDS(on)= 0.07 Ω و PD= 35 W دارای پکیج  TO-220F15

ماسفت قدرت 800 ولت 3 آمپر SSP3N80

290,000 
ماسفت قدرت 800 ولت 3 آمپر SSP3N80 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=3 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=800V و VGS= ± 30 V و RDS=4.8 Ω و PD=100W دارای پکیج TO220

ماسفت قدرت 200 ولت 32 آمپر IRFP250A

1,450,000 

ماسفت قدرت 200 ولت 32 آمپر IRFP250A نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID=32A و ماکزیمم ولتاژهای VDS=200V و VGS= ±30 V و RDS(on)=85 mΩ و PD=204W دارای پکیج TO-3P