ماسفت قدرت N-Channel

نمایش 1–12 از 61 نتیجه


ماسفت قدرت 900 ولت 5 آمپر 2SK1943

193,140 

ماسفت قدرت 900 ولت 5 آمپر 2SK1943 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 5 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 900 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 2.8 Ω و PD= 80 W دارای پکیج TO-220AB

ماسفت قدرت 200 ولت 50 آمپر IRFP260NPBF

1,334,000 
ماسفت قدرت 200 ولت 50 آمپر IRFP260NPBF نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=50 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=200V و VGS= ± 20 و RDS=0.04Ω و PD=300W دارای پکیج TO-247AC

ماسفت قدرت 200 ولت 30 آمپر IRF250

563,760 

ماسفت قدرت 200 ولت 30 آمپر IRF250 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID=30 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS=200 V و VGS= ±20 V و RDS(on)=85 mΩ و PD=150W دارای پکیج TO-3 از کمپانی International Rectifier

ماسفت قدرت 55 ولت 80 آمپر W80NF55-06

1,171,600 

ماسفت قدرت 55 ولت 80 آمپر W80NF55-06 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 80 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 55 V و VGS= ± 20 V و RDS(on)= 0.005 Ω و PD= 300 W دارای پکیج TO-247

ماسفت قدرت 500 ولت 93 آمپر H15NB50FI

290,000 
ماسفت قدرت 500 ولت 93 آمپر H15NB50FI نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=10 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=500 V و VGS= ± 30 V و RDS=0.94 Ω و Ptot=80W دارای پکیج TO-220

ماسفت قدرت 900 ولت 9 آمپر 2SK2611

قیمت اصلی 1,160,000 ﷼ بودقیمت فعلی 870,000 ﷼ است

ماسفت قدرت 900 ولت 9 آمپر 2SK2611 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 9 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 900 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 1.1 Ω و PD= 150 W دارای پکیج TO-3PN-3

ماسفت قدرت 150 ولت 10 آمپر RFP10N15

290,000 
ماسفت قدرت 150 ولت 10 آمپر RFP10N15 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=10 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=150V و VGS= ± 20 V و RDS=0.300Ω دارای پکیج TO220

ماسفت قدرت 900 ولت 5 آمپر 2SK2610

322,480 

ماسفت قدرت 900 ولت 5 آمپر 2SK2610 نوع Si N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 5 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 900 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 2.3 Ω و PD= 150 W دارای پکیج TO-3PN-3

ماسفت قدرت 600 ولت 12 آمپر 2SK1940

161,240 

ماسفت قدرت 600 ولت 12 آمپر 2SK1940 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 18 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 500 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.75 Ω و PD= 125 W دارای پکیج TO-3P

ماسفت قدرت 100 ولت 42 آمپر IRFP150

580,000 
ماسفت قدرت 100 ولت 42 آمپر IRFP150 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان  ID=42 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=100V و VGS= ± 20 و RDS=0.036W و PD=160W دارای پکیج TO-247AC

ماسفت قدرت 600 ولت 10 آمپر 2SK2843

638,000 

ماسفت قدرت 600 ولت 10 آمپر 2SK2843 نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID= 10 A و ماکزیمم ولتاژهای VDS= 600 V و VGS= ± 30 V و RDS(on)= 0.54 Ω و PD= 45 W دارای پکیج TO-220F

ماسفت قدرت 500 ولت 16 آمپر IRFB17N50L

290,000 
ماسفت قدرت 500 ولت 16 آمپر IRFB17N50L نوع N-Channel با ماکزیمم جریان ID=16 A و ماکزیمم ولتاژهای VDSS=500V و VGS= ± 30 و RDS= 0.28Ω و PD=220W دارای پکیج TO-220