قیمت کانکتور 5پین

در حال نمایش 2 نتیجه


کانکتور مخابراتی 5 پین نری صاف KF2510-5A

4,060 
کانکتور مخابراتی 5 پین نری صاف KF2510-5A با فاصله 2.54 میلی متر

کانکتور مخابراتی 5 پین مادگی KF2510-5Y

8,700 
کانکتور مخابراتی 5 پین مادگی KF2510-5Y با فاصله 2.54 میلی متر