فروش پتانسیومتر خوابیده

نمایش 1–12 از 17 نتیجه


پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم خاکستری

58,000 
پتانسیومترخوابیده 20کیلواهم , رنگ خاکستری , تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 200 کیلو اهم آبی

19,140 
پتانسیومتر خوابیده 200کیلو اهم,رنگ آبی ,تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم زرد

40,600 

پتانسیومتر خوابیده 20 کیلو اهم ,رنگ زرد,تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 68 کیلو اهم

38,280 
پتانسیومتر خوابیده 68 کیلو اهم / رنگ خاکستری-مشکی / تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 100 اهم

19,140 
پتانسیومتر خوابیده 100 اهم / رنگ نارنجی / تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 200 اهم نارنجی

38,280 
پتانسیومتر خوابیده 200 اهم , رنگ نارنجی , تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 2 کیلو اهم

38,280 
پتانسیومتر خوابیده 2 کیلو اهم / رنگ نارنجی/ تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 500 کیلو اهم نارنجی

34,800 
پتانسیومتر خوابیده 500کیلو اهم , رنگ نارنجی, تعداد پایه 3

پتانسیومتر خوابیده 330 کیلو اهم

58,000 
پتانسیومتر خوابیده 330 کیلو اهم, رنگ نارنجی