سیم کواد کوپتر

در حال نمایش 7 نتیجه


سیم سیلیکونی قرمز سایز 14AWG

986,000 
سیم سیلیکونی قرمز سایز 14AWG به طول 10 سانتی متر

سیم سیلیکونی مشکی سایز 14AWG

232,000 
سیم سیلیکونی مشکی سایز 14AWG به طول 10 سانتی متر

سیم سیلیکونی قرمز سایز 12AWG

1,160,000 
سیم سیلیکونی قرمز سایز 12AWG به طول 10 سانتی متر

سیم سیلیکونی مشکی سایز 22AWG

64,380 
سیم سیلیکونی مشکی سایز 22AWG به طول 10 سانتی متر

سیم سیلیکونی مشکی سایز 16AWG

80,620 
سیم سیلیکونی مشکی سایز 16AWG به طول 10 سانتی متر

سیم سیلیکونی قرمز سایز 16AWG

174,000 
سیم سیلیکونی قرمز سایز 16AWG به طول 10 سانتی متر

سیم سیلیکونی مشکی سایز 12AWG

87,000 
سیم سیلیکونی مشکی سایز 12AWG به طول 10 سانتی متر