سوکت ic معمولی

در حال نمایش 7 نتیجه


سوکت آی سی 64 پین پهن

16,240 

سوکت آی سی صنعتی 28 پین پهن

6,380 
سوکت آی سی صنعتی 28 پین پهن، عرض 17.78 میلی متر