سوکت آی سی 28 pin

در حال نمایش 2 نتیجه


سوکت آی سی صنعتی 28 پین پهن

6,380 
سوکت آی سی صنعتی 28 پین پهن، عرض 17.78 میلی متر

سوکت آی سی 28 پین پهن

17,400 
سوکت آی سی 28 پین پهن، عرض 17.78میلی متر