سنسور کنترل هوا

در حال نمایش یک نتیجه


سنسور کنترل کیفیت هوا MQ135

تماس بگیرید
  • نوع سنسور : نیمه هادی
  • گاز قابل تشخیص :  آمونیاک، سولفید،  انواع بخارات گاز بنزن
  • بازه تشخیص :  10ppm~1000ppm