سنسور ژیروسکوپ

نمایش 1–12 از 21 نتیجه


سنسور IMU شش درجه آزادی BMI088

8,700,000 

سنسور IMU شش  درجه آزادی BMI088, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU شش درجه آزادی GY-521

قیمت اصلی 1,357,200 ﷼ بودقیمت فعلی 1,085,760 ﷼ است

ماژول IMU شش درجه آزادی GY-521 دارای سنسورهای ژیروسکوپ و شتاب سنج سه محوره، پروتکل ارتباطی I2C

سنسور IMU شش درجه آزادی MPU-6050

644,380 
سنسور IMU شش درجه آزادی MPU-6050 دارای سنسورهای ژیروسکوپ و شتاب سنج سه محوره، پروتکل ارتباطی I2C و SPI

ماژول IMU نه درجه آزادی GY-9250

قیمت اصلی 3,573,380 ﷼ بودقیمت فعلی 3,216,042 ﷼ است
ماژول IMU نه  درجه آزادی GY-9250, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، مغناطیس سنج و خروجی‌های I2C, SPI

سنسور IMU شش درجه آزادی ICM-20689

2,255,620 

سنسور IMU شش  درجه آزادی ICM-20689, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU شش درجه آزادی GY-6500

773,140 

ماژول IMU شش  درجه آزادی GY-6500, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج و خروجی‌های I2C, SPI

ماژول IMU ده درجه آزادی GY-88

3,544,380 

ماژول IMU ده درجه آزادی GY-88, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، مغناطیس سنج، بارومتر و خروجی I2C

سنسور ژیروسکوپ آنالوگ و دیجیتال CRM200

32,419,100 
سنسور ژیروسکوپ آنالوگ و دیجیتال CRM200, یک محوره با محدوده اندازه‌گیری 900dps و خروجی‌های آنالوگ, SPI

سنسور ژیروسکوپ آنالوگ و دیجیتال CRM100

58,354,380 

سنسور ژیروسکوپ آنالوگ و دیجیتال CRM100, یک محوره با محدوده اندازه‌گیری 900dps و خروجی‌های آنالوگ, SPI

ماژول IMU نه درجه آزادی GY-9150

قیمت اصلی 6,380,000 ﷼ بودقیمت فعلی 5,742,000 ﷼ است

ماژول IMU نه  درجه آزادی GY-9150, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، مغناطیس سنج و خروجی I2C

سنسور IMU هفت درجه آزادی ICM-20789

4,060,000 
سنسور IMU هفت  درجه آزادی ICM-20789, دارای سنسورهای ژیروسکوپ، شتاب سنج، بارومتر و خروجی‌های I2C, SPI

سنسور ژیروسکوپ دو‌محوره ADXRS290BCEZ

7,088,760 

سنسور ژیروسکوپ دو  محوره ADXRS290BCEZ, با محدوده اندازه‌گیری 100dps و خروجی SPI