ربات بازو

در حال نمایش 6 نتیجه


گریپر پلکسی

1,933,140 

گریپر پلکسی با موتور دی سی مناسب برای ربات های ابتدایی با قابلیت کنترل از راه دور و باز و بسته کردن گریپر و توانایی انتقال اجسام سبک

ربات بازو با سه درجه آزادی CRAB-101-3DOF

21,588,760 

از بهترین نکات این ربات بازو می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات

گیریپر پلکسی فک بزرگ

2,094,380 

گیریپر پلکسی فک بزرگ مناسب برای ربات های تحقیقاتی و DIY کیت ها، مناسب برای بررسی ربات های بازو وشناخت نیرو های مورد تحقیق مانند گشتاور و...

ربات بازو با 6 درجه آزادی RedBot ARM601-6DOF

41,888,760 

از بهترین نکات ربات بازو با ۶ درجه آزادی RedBot ARM601-6DOF،می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات

ربات بازو با 6 درجه آزادی Robot 5000 CL-1-6DOF

39,311,240 

از بهترین نکات ربات بازو با ۶ درجه آزادی Robot 5000 CL-1-6DOF، می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات

ربات بازو با 6 درجه آزادی CRAB-102-6DOF

39,311,240 

از بهترین نکات ربات بازو با ۶ درجه آزادی CRAB-102-6DOF، می توان به انعطاف پذیر بودن و توانایی راه اندازی با تمام میکروکنترلر ها را داراست. ساختار منظم،عدم پیچیدگی برای ساخت و سرهم کردن این ربات