حافظه TE28F800

در حال نمایش یک نتیجه


آی سی حافظه Flash TE28F800

64,380 

آی سی حافظه Flash TE28F800 با ظرفیت 8Mb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 100nS