حافظه Flash

در حال نمایش 9 نتیجه


آی سی حافظه Flash W25Q16JLSNIG

174,000 

آی سی حافظه Flash W25Q16JLSNIG با ظرفیت 16Mb، ارتباط SPI و حداکثر فرکانس 416MHz

آی سی حافظه Flash AT25DF321A

580,000 

آی سی حافظه Flash AT25DF321A با ظرفیت 32Mb، ارتباط SPI و فرکانس 100MHz

آی سی حافظه Flash TE28F160

174,000 

آی سی حافظه Flash TE28F160 با ظرفیت 16Mb، ارتباط موازی و  زمان دسترسی 100nS

آی سی حافظه Flash 29LV800ABTC-70

64,380 

آی سی حافظه Flash 29LV800ABTC-70 با ظرفیت 8Mb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 70nS

آی سی حافظه Flash AM29LV160BT

700,640 

آی سی حافظه Flash AM29LV160BT با ظرفیت 16Mb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 70ns

آی سی حافظه Flash M29W800AT

322,480 

آی سی حافظه Flash M29W800AT با ظرفیت 8Mb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 80nS

آی سی حافظه Flash MT28F016S5 

580,000 

آی سی حافظه Flash MT28F016S5 با ظرفیت 2MB، ارتباط موازی و زمان دسترسی 90nS

آی سی حافظه Flash AT45DB161D-SU

32,480 

آی سی حافظه Flash AT45DB161D-SU با ظرفیت 16Mb، ارتباط SPI و فرکانس 66MHz

آی سی حافظه Flash TE28F800

64,380 

آی سی حافظه Flash TE28F800 با ظرفیت 8Mb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 100nS