حافظه EEPROM

در حال نمایش 6 نتیجه


آی سی حافظه EEPROM AT24C02C-SSHM-T

58,000 

آی سی حافظه EEPROM AT24C02C-SSHM-T با ظرفیت 2Kb، ارتباط I2C و فرکانس 1MHz

آی سی حافظه EEPROM 93LC66A-I 

174,000 

آی سی حافظه EEPROM 93LC66A-I با ظرفیت 4Kb، ارتباط سریال و ولتاژ کاری 2.5 تا 5.5 ولت

آی سی حافظه EEPROM AT24C08BN 

32,480 

آی سی حافظه EEPROM AT24C08BN  با ظرفیت 8Kb، ارتباط I2C و فرکانس 1MHz

آی سی حافظه EEPROM AT28C64

322,480 

آی سی حافظه EEPROM AT28C64 با ظرفیت 64Kb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 20nS

آی سی حافظه EEPROM AT28C16 

467,480 

آی سی حافظه EEPROM AT28C16 با ظرفیت 16Kb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 150nS

آی سی حافظه EEPROM AT28C256

467,480 

آی سی حافظه EEPROM AT28C256 با ظرفیت 256Kb، ارتباط موازی و زمان دسترسی 150nS