ترانزیستور PNP

نمایش 1–12 از 187 نتیجه


ترانزیستور 2SA949 -150V -50mA نوع PNP

11,600 

ترانزیستور 2SA949 -150V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -150 V و IC= -50 mA و FT= 120 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-92MOD

ترانزیستور 2N4125 30V 200mA نوع PNP

174,000 

ترانزیستور 2N4125 30V 200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 200 mA و Ft= 200 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA620 -25V -50mA نوع PNP

16,240 

ترانزیستور 2SA620 -25V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -25 V و IC= -50 mA و FT= 120 MHz و Pc= 200 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2SA497 -80V -800mA نوع PNP

64,380 

ترانزیستور 2SA497 -80V -800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -50 V و IC= -800 mA و FT= 70 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور BF979 -20V -50mA

64,380 

ترانزیستور BF979 -20V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE=-20 V و IC= -50mA و FT= 200 MHz و PT= 300mW با پکیج TO-50

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP

17,400 

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -40 V و IC= -200 mA و Ft= 250 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور قدرت MJ15004 140V 20A نوع PNP

580,000 

ترانزیستور قدرت MJ15004 140V 20A نوع PNP دارای مقادیر VCEO= 140 V و IC= 20 A و Pc= 250 W با پکیج TO-3

ترانزیستور 2SA484 -110V -1.5A نوع PNP

32,480 

ترانزیستور 2SA484 -110V -1.5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -110 V و IC= -1.5 A و FT= 20 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور 2SA992 -120V -50mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA992 -120V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -50 mA و FT= 100 MHz و Pc= 500 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA617 150V 50mA نوع PNP

29,000 

ترانزیستور 2SA617 150V 50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 150 V و IC= 50 mA و FT= 60 MHz و Pc= 200 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2SA544 45V 200mA نوع NPN

116,000 

ترانزیستور 2SA544 45V 200mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 200 mA و FT= 80 MHz و Pc= 750 mW با پکیج TO-39 از برند NEC

ترانزیستور قدرت BD950 -60V -5A

191,400 
ترانزیستور قدرت BD950 -60V -5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC= -5 A و Ft= 3 MHz و PC=40W با پکیج TO-220C