ترانزیستور MMBT5087

در حال نمایش 2 نتیجه


ترانزیستور MMBT5087 نوع PNP

156,600 
ترانزیستور MMBT2907A نوع PNP با ماکزیمم جریان  IC=-50 mA و ماکزیمم ولتاژهای  50-=VCEO و  VCBO=-50  و VEBO=-3  با پکیج SOT-23

ترانزیستور MMBT5087 نوع PNP

87,000 
ترانزیستور MMBT5087 نوع PNP با ماکزیمم جریان IC=0.1 A و ماکزیمم ولتاژهای 50-=VCEO و VCBO=-50 و VEBO=-3