نمایش 25–36 از 114 نتیجه


ترانزیستور قدرت BD176 -45V -3A

191,400 
ترانزیستور قدرت BD176 -45V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -45 V و IC= -3A و FR= 3 MHz و PT= 30 W با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت 400 ولت 80 آمپر BUT32 نوع NPN

966,860 
ترانزیستور قدرت 400 ولت 80 آمپر BUT32 نوع NPN با ماکزیمم جریان IC(Peak)=120 A و ماکزیمم ولتاژهای VCEO=300 V و VCEV=400 V و VEBO=7 V با پکیج ISOTOP

ترانزیستور قدرت 2SB1548 -60V -3A

1,160,000 
ترانزیستور قدرت 2SB1548 -60V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60V و IC=-3A و FT=30MhzوPC=2W با پکیج TO-220F

ترانزیستور قدرت BD442 -80V -4A

64,380 
ترانزیستور قدرت BD442 -80V -4A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -80 V و IC=-4A و PT=36W با پکیج SOT-32

ترانزیستور قدرت BD234 45V 2A

63,800 
ترانزیستور قدرت BD234 45V 2A نوع PNP دارای مقادیر VCE=45 V و IC= 2 A و Ft= 3 MHz و PD= 25 W با پکیج TO-225

ترانزیستور قدرت BD180 -80V -3A

64,380 
ترانزیستور قدرت BD180 -80V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE=-80 V و IC= -3A و Ft= 3 MHz و PT= 30W با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت MJ15025 250V 16A

1,160,000 
  •  نوع: PNP
  • دارای مقادیر: VCEO= 250 V و IC= 16 A و Pc= 250 W
  • پکیج: TO-3
  • محصول غیر اصل می‌باشد

ترانزیستور قدرت 2SA1962 -230V -15A نوع PNP

644,380 

ترانزیستور قدرت 2SA1962 -230V -15A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -230 V و IC= -15 A و FT= 30 MHz و Pc= 130 W با پکیج TO-3P

ترانزیستور قدرت BD178 -60V -3A

174,000 

ترانزیستور قدرت BD178 -60V -3A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -60 V و IC=-3A و Ft= 3 MHz و PC= 30 W با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت 2SB1086B -120V -1.5A

580,000 
ترانزیستور قدرت 2SB1086 -120V -1.5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC=-1.5A و FT= 50Mhz وPD=10W با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX54C 100V 8A

116,000 
ترانزیستور قدرت دارلینگتون BDX54C 100V 8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 100V و IC= 8 A و PD=60W با پکیج TO-220

ترانزیستور قدرت 2N3442 140V 10A

1,160,000 

ترانزیستور قدرت 2N3442 140V 10A نوع NPN دارای مقادیر VCEO= 140 V و IC= 10 A و FT= 80 KHz و Pc= 117 W با پکیج TO-3