نمایش 37–48 از 279 نتیجه


ترانزیستور 2SA950 -30V -800mA نوع PNP

قیمت اصلی 290,000 ﷼ بودقیمت فعلی 58,000 ﷼ است

ترانزیستور 2SA950 -30V -800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -30 V و IC= -800 mA و FT= 120 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1538 -120V -200mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور 2SA1538 -120V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -200 mA و FT= 400 MHz و Pc= 1.3 W با پکیج TO-126ML

ترانزیستور 2SC2314 45V 1A

161,240 
ترانزیستور 2SC2314 45V 1A نوع NPN دارای مقادیر VCE=45V و IC= 1A و FT= 250MHz و PD= 750mW با پکیج TO-126

ترانزیستور قدرت MJ802 90V 30A

1,160,000 

ترانزیستور قدرت MJ802 90V 30A نوع NPN دارای مقادیر VCEO= 90 V و IC= 30 A و FT= 2 MHz و Pc= 200 W با پکیج TO-3

ترانزیستور قدرت 2SA1494 200V 17A نوع PNP

644,380 

ترانزیستور قدرت 2SA1494 200V 17A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 200 V و IC= 17 A و FT= 10 MHz و Pc= 200 W با پکیج TO-247 برند SANKEN

ترانزیستور 2SC2644 12V 120A

116,000 
ترانزیستور2SC2644 12V 120A نوع NPN دارای مقادیر VCE=12V و IC= 120A و FT= 4GHz و PD= 0.5W با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA550 25V 0.1A نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA550 25V 0.1A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 25 V و IC= 0.1 A و FT= 75 MHz و Pc= 300 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2SA504 -30V -600mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور 2SA504 -30V -600mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -30 V و IC= -600 mA و FT= 130 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-39 از کمپانی TOSHIBA

ترانزیستور قدرت 2SA1940 -120V -8A نوع PNP

870,000 

ترانزیستور قدرت 2SA1940 -120V -8A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -8 A و FT= 30 MHz و Pc= 60 W با پکیج TO-3P از کمپانی TOSHIBA

ترانزیستور 2SA1207 -160V -70mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA1207 -160V -70mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -160 V و IC= -70 mA و FT= 150 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1206 -15V -50mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA1206 -15V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -15 V و IC= -50 mA و FT= 1800 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC556B -65V -100mA نوع PNP

11,600 

ترانزیستور BC556B -65V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -65 V و IC= -100 mA و Ft= 280 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92