نمایش 265–276 از 279 نتیجه


ترانزیستور BC639 80V 1A نوع NPN

290,000 

ترانزیستور BC639 80V 1A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 80 V و IC= 1 A و Ft= 100 MHz و PT= 830 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC637 60V 1A نوع NPN

174,000 

ترانزیستور BC637 60V 1A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 60 V و IC= 1 A و Ft= 100 MHz و PT= 830 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC635 45V 1A نوع NPN

تماس بگیرید

ترانزیستور BC635 45V 1A نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 1 A و Ft= 100 MHz و PT= 830 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC558 -30V -100mA نوع PNP

11,600 

ترانزیستور BC558 -30V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -30 V و IC= -100 mA و Ft= 360 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC557 45V 100mA نوع PNP

11,600 

ترانزیستور BC557 45V 100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 100 mA و Ft= 150 MHz و PT= 500 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC550 45V 100mA نوع NPN

3,480 

ترانزیستور BC550 45V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 100 mA و Ft= 100 MHz و PT= 500 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC548 30V 100mA نوع NPN

66,932 

ترانزیستور BC548 30V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 100 mA و Ft= 300 MHz و PD= 500 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC516 30V 1A نوع PNP

32,480 

ترانزیستور BC516 30V 1A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 30 V و IC= 1 A و Ft= 200 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC460 40V 2A نوع PNP

290,000 

ترانزیستور BC460 40V 2A نوع PNP دارای مقادیر VCE= 40 V و IC= 2 A و Ft= 50 MHz و PT= 1 W با پکیج TO-39

ترانزیستور BC317 45V 150mA نوع NPN

29,000 

ترانزیستور BC317 45V 150mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 45 V و IC= 150 mA و Ft= 280 MHz و PT= 350 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC308 -25V -100mA نوع PNP

29,000 

ترانزیستور BC308 -25V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -25 V و IC= -100 mA و Ft= 200 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور BC253 25V 100mA نوع NPN

29,000 

ترانزیستور BC253 25V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 25 V و IC= 100 mA و Ft= 80 MHz و PT= 300 mW با پکیج TO-92F