نمایش 253–264 از 279 نتیجه


ترانزیستور 2SA1091 -300V -100mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور 2SA1091 -300V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -300 V و IC= -100 mA و FT= 60 MHz و Pc= 400 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1082 -120V -100mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور 2SA1082 -120V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -100 mA و FT= 90 MHz و Pc= 400 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1049 -120V -100mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA1049 -120V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -120 V و IC= -100 mA و FT= 100 MHz و Pc= 200 mW با پکیج TO-92S

ترانزیستور 2SA1020 -50V -2A نوع PNP

تماس بگیرید

ترانزیستور 2SA1020 -50V -2A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -50 V و IC= -2 A و FT= 100 MHz و Pc= 900 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1015 -50V -150mA نوع PNP

58,000 

ترانزیستور 2SA1015 -50V -150mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -50 V و IC= -150 mA و FT= 80 MHz و Pc= 400 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA1013 -160V -1A نوع PNP

580,000 

ترانزیستور 2SA1013 -160V -1A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -160 V و IC= -1 A و FT= 50 MHz و Pc= 900 mW با پکیج TO-92MOD

ترانزیستور قدرت 2SA1010 -100V -7A نوع PNP

580,000 

ترانزیستور قدرت 2SA1010 -100V -7A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -100 V و IC= -7 A و PT= 40 W با پکیج TO-220AB مناسب برای عملکرد ولتاژ بالا و سرعت بالا

ترانزیستور BCY78 -32V -100mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور BCY78 -32V -100mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -32 V و IC= -100 mA و Ft= 100 MHz و PT= 340 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور BCY72 -25V -200mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور BCY72 -25V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -25 V و IC= -200 mA و Ft= 200 MHz و PT= 350 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور BCY58 32V 100mA نوع NPN

116,000 

ترانزیستور BCY58 32V 100mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 32 V و IC= 100 mA و Ft= 150 MHz و PT= 340 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور BCX23 125V 800mA نوع PNP

116,000 

ترانزیستور BCX23 125V 800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= 125 V و IC= 800 mA و Ft= 100 MHz و PT= 150 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور BC640 -80V -500mA نوع PNP

22,330 

ترانزیستور BC640 -80V -500mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -80 V و IC= -500 mA و Ft= 150 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92