نمایش 13–24 از 279 نتیجه


ترانزیستور BF240 40V 25mA

116,000 
ترانزیستور BF240 40V 25mA نوع NPN دارای مقادیر VCE=40 V و IC= 25mA و FT= 150 MHz و PT= 300mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SA620 -25V -50mA نوع PNP

16,240 

ترانزیستور 2SA620 -25V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -25 V و IC= -50 mA و FT= 120 MHz و Pc= 200 mW با پکیج TO-18

ترانزیستور 2SA497 -80V -800mA نوع PNP

64,380 

ترانزیستور 2SA497 -80V -800mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -50 V و IC= -800 mA و FT= 70 MHz و Pc= 600 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور BF979 -20V -50mA

64,380 

ترانزیستور BF979 -20V -50mA نوع PNP دارای مقادیر VCE=-20 V و IC= -50mA و FT= 200 MHz و PT= 300mW با پکیج TO-50

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP

17,400 

ترانزیستور 2N3906 -40V -200mA نوع PNP دارای مقادیر VCE= -40 V و IC= -200 mA و Ft= 250 MHz و PT= 625 mW با پکیج TO-92

ترانزیستور 2SC1001 30V 50mA

161,240 
ترانزیستور 2SC1001 30V 50mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 30V و IC=50mA و FT= 250 MHz و PD= 150mW با پکیج TO-39

ترانزیستور قدرت MJ15004 140V 20A نوع PNP

580,000 

ترانزیستور قدرت MJ15004 140V 20A نوع PNP دارای مقادیر VCEO= 140 V و IC= 20 A و Pc= 250 W با پکیج TO-3

ترانزیستور 2SA484 -110V -1.5A نوع PNP

32,480 

ترانزیستور 2SA484 -110V -1.5A نوع PNP دارای مقادیر VCE= -110 V و IC= -1.5 A و FT= 20 MHz و Pc= 800 mW با پکیج TO-39

ترانزیستور2SC3194 50V 150mA

58,000 
ترانزیستور2SC3194 50V 150mA نوع NPN دارای مقادیر VCE= 50V و IC= 150mA و FT= 80MHz و PC= 200mW با پکیج to-92

ترانزیستور قدرت MJ15024 250V 16A

1,160,000 

ترانزیستور قدرت MJ15024 250V 16A نوع NPN دارای مقادیر VCEO= 250 V و IC= 16 A و Pc= 250 W با پکیج TO-3

ترانزیستور BF494 20V 30mA

116,000 
ترانزیستور BF494 20V 30mA نوع NPN دارای مقادیر VCE=20V و IC= 30mA و FT= 120 MHz و Pc= 300mW با پکیج TO-92

ترانزیستور قدرت MJE270 100V 2A

237,800 

ترانزیستور قدرت MJE270 100V 2A نوع NPN دارای مقادیر VCEO= 100 V و IC= 2 A و FT= 6 MHz و Pc= 15 W با پکیج TO-225AA